ἰηγορεῖν

ἰηγορεῖν· ἐγρηγορέναι ([dialect] Lacon.), Hsch. [full] ἰηδών, όνος, , ([etym.] ἰαίνω)
A joy, formed like ἀλγηδών, Id. (pl.); cf. ἰαίνω. [full] ἰηθενέουσα, v. ἰαθενεῖ.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.